Противотанкова мина ТМД-1


Противотанкова мина за дистанционно миниране ТМД - 1


Противотанкова мина за дистанционно миниране ТМД-1

    Предназначена да поразява дънната и ходова част на танкове, бойни и транспортни машини в минно - взривни заграждения, създадени по метода на дистанционното миниране.

 

 

Технически характеристики:

    - Обща маса - 2 кг;

    - Габаритни размери:

          * височина - 135 мм;

          * диаметър - 112 мм;

    - Маса на експлозива - 0.87 кг;

    - Бронепробиваемост - 70 мм;

    - Време за самоликвидация /програмируемо/  - 2...96 часа.

{START_COUNTER}