Инженерно оборудване на района за отбрана

 

Инженерно оборудване на района за отбрана

 

Инженерното оборудване на района за отбрана започва веднага след определяне на позициите на подразделенията и огневите средства и след организиране на огневата система. То се осъществява едновременно на цялата дълбочина на отбраната на батальона в последователност, която осигурява постоянна готовност на подразделенията за отразяване настъпление на противника и защита от всички средства за поразяване, оборудването се извършва скрито, с пълно напрежение на силите и максимално използване на взривни вещества, средства за механизация, сглобяеми инженерни съоръжения, конструкции и подръчни строителни материали.

 

При преминаване към отбрана от непосредствено съприкосновение с противника се извършва следното:

 

Първо – оборудват се фортификационните съоръжения от “първа необходимост”, устройват се съоръжения пред предния край, в междините между подразделенията и на фланговете им; подготвят се пътища за придвижване към рубежите за развръщане за контраатаки и към огневите рубежи; на участъците от местността, които не са прикрити от наблюдението и огъня на противника и позволяват използването на средства за механизация,  освен това се изкопават траншеи, ходове за съобщения и укрития за техниката.

 

Второ – оборудват се фортификационни съоръжения от “втора необходимост”, допълнително се устройват заграждения пред предния край и в междините между опорните пунктове и на фланговете. Оборудват се пътища за маневриране и пунктове за водоснабдяване.

 

Трето – доусъвършенства се фортификационното оборудване, изкопават се запасни позиции; доуплътнява се системата от инженерни съоръжения; дооборудват се войскови маршрути.

 

При преминаване към отбрана без съприкосновение с противника инженерното оборудване на района се извършва в същата последователност с широко използване на средствата за механизация.

 

        Маскировката на района се осъществява непрекъснато още със започване на инженерното оборудване. Аерозолната маскировка се организира с щатните димови средства на батальона и с използването на термодимовите апаратури на бойните машини. За сборните димови групи се оборудват огнища за димопуск и окопи за личния състав по разработена схема.

{START_COUNTER}